« Back to Pressroom

[Монгол HD TV] [The New Media Group-н ерөнхийлөгч А. Мэнд-Оршихийн ярилцлага]

3/19-ны 21:00 цагт Монгол HD TV-н студид Нью Медиа Группийн ерөнхийлөгч А. Мэнд-Орших зочилон ярилцлага хийлээ.

Our Clients